HRYCHEATYTRAINERYNÁVODYČEŠTINYCD OBALYWALLPAPERYSCREENSHOTYDOWNLOAD

OSTATNÍ
KALENDÁŘ
FÓRUM
FIRMY
TOP 10

KUP SI HRU
UŽIVATEL
Přihlásit
Registrace


Uživatelé
Hry v obchodě
Zlevněné hry

ABCgames
Kontakt, RSS, Spolupráce
STATISTIKY
Hry:
Cheaty:
Trainery:
Návody:
Češtiny:
CD obaly:
Wallpapery:
Screenshoty:
Download:
18891
5449
5063
1423
1599
6965
5113
10537
1687

Online 2862 uživatelů

Návody > Alien Legacy


Zobrazení:9633

Slovník méně častých pojmů:

Tento slovník berte pouze jako usnadmění hry a ne jako doslovný překlad výrazů které se ve hře objevují.

Některé výrazy neobsahují přesný výklad, ale pro tento účel plně stačí. S jejich pomocí snáze pochopíte o co se jedná

Seznam je seřezen abecedně

 

Absolutní nula - 0 stupňů Kelvina = -273.15 Celsia nejnižší možná teplota ve vesmíru
Adamant(in) - obecně tvrdý nerost (i diamant)
Advisor - poradce
Alfa - vlny jeden z druhů mozkových vln
Alien - vetřelec
Anihilace - přeměna částic a antičástic v jiné částice; lidově řečeno výbuch při sloučení hmoty s antihmotou
Anthraconitový kámen - patrně antracen, nejkvalitnější druh uhlí
Antihmota hmota - složená z antičástic (jsou obdobné, jako u hmoty, ale s opačným nábojem; při setkání s normální hmotou nastává ANIHILACE, provázená výbuchem)
Apogeum - odzemí, část oběžné dráhy, kdy je těleso nejvzdálenější od centra oběžné dráhy
Artefakt - uměle vyrobený předmět
ATV - All Terrain Vehicle, vozidlo do všech druhů terénu
AU - Astronomic Unit, astronomická jednotka, délka rovná střední vzdálenosti Země od Slunce: 149 597 870 km
Aventurin - nerost, vzácná forma křemene
Beryl - bílý, žlutý nebo zelený nerost, chemicky hlinitokřemičitan berylnatý, obsahuje hlinik, křemík a beryluim; zdroj berylia
Beta Caeli - hvězda, ke které jsme přiletěli; je pro nás vlastně sluncem
Beta - vlny druh mozkových vln
Bi-F - okální čočka s dvojím ohniskem
Biota - Zahrnuje živocichy a rostliny, myšleno zde přirozené obyvatele planet kolem Beta Caeli
Borax - nerost, tetraboritan sodný, důležitý zdroj bóru, různě použitelný
Converts - Přesvědčení, členové sekty, vedení fanatikem
Černá Díra - kolapsar, zbytek po gravitačním zhroucení hvězdy s hmotností větší než dvě naše Slunce, a průměr hvězdy se pak dramaticky zmenší, ale kvůli obrovské hmotnosti nemohou odlétnout žádné částice ani fotony - zůstává tedy černá díra
Dehydratovaný - odvodněný
Diorit - hlubinná vyvřelina podobná žule
Empiant - název Vetřelců u Beta Caeli
FTL - Faster Than Light Nadsvětelná rychlost
Fokalizer - zařízení pro soustřeďování elektronického toku do jednoho bodu
Fosilní - předvěký
Fotonova - emise vyzařování fotonů, světelných částic
Fuse - sloučení dvou nebo více složek (například slučování částic hmoty)
Fuser - zařízení, ve kterém probíhá fúze
Gama - vlny jeden druh mozkových vln
GOVERNOR GAEA - guvernér na Gaea
GOVERNOR HADES - guvernér na Hádesu
Gluon - subatomární částice v Beta Caeli
Habitat - základní stavba kolonie, která zajiščuje všechny životní funkce pro obyvatele
Hadec serpentinit - přeměněná hornina, většinou tmavozelená, složená z nerostů serpentinové skupiny
Halit - kamenná sůl
Heliodor - žlutozelená odrůda BERYLIA
Heliotrop - polodrahokam, zelená odrůda jaspisu nebo chalcedonu s červenými skvrnami
Hibernace - zimní spánek u zvířat, zde umělé snížení tělesné teploty za účelem navození umělého "zimního spánku"
Hvězdná třída - zařazení dle hvězdné velikosti
Hvězdná velikost - jasnost hvězdy dle stupnice, vzniklé porovnáváním jasnosti různých hvězd; rozdíl jasnosti 1:100 je 5 tříd Slunce -26.7 Měsíc -12.6 (v úplňku) Polárka 2.2
ID - známka identifikační známka (např. zavěšená kolem krku)
Jacinth - minerál
Jadeit - bělavý až zelený polodrahokam, chemicky křemičitan hlinito-sodný
Karbon - Fulleren
Klonování - postup, kdy se soubor buněk tvoří dělením z jediné buňky, jde tedy o nepohlavní způsob rozmnožování; takto vniklí jedinci mají shodné genetické vlastnosti
Kokoon - kokon, zámotek, vytvářený larvami hmyzu před kuklením; může mít i přenesený význam
Koordináty - souřadnice
Korona Beta Caeli - nejvrchnější a nejřidší část atmosféry slunce
Kryo-Box - chladící komora, ve které cestují lidé v umělé HIBERNACI
Kryogenní - jevy probíhající za velmi nízkých teplot
Kvark také quark - hypotetické částice, ze kterých jsou složeny hadrony (druh elementárních částic); mají nestandardní hodnotu elektrického náboje, a existují různé druhy
Lagrangeova škála - škála hvězdné velikosti
Landing - přistání lodě
Ledek chemicky - jsou různé druhy: dusičnan sodný, draselný, vápenatý
Life Support - překládám jako Potravinové jednotky, ale v této "Podpoře ĺivota" jsou zahrnuty nejen potraviny, ale i léky, a další nezbytnosti pro život
Loď - vesmírná loď
Magma tavenina - hlavně sloučenin křemíku pod zemským povrchem; ochlazením vznikají horniny, vylitím na povrch vzniká láva
Maser - zdroj vlnění (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), kvantový generátor; jako laser, ale s jiným druhem vlnění než laser
Metalurg - odborník na kovy a jejich slitiny
Mikro-Černé Díry - novinka ve 20. století neznámá; na zvláštním fyzikálním principu vzniklé Černé Díry mikroskopické velikosti, uměle vyrobené
MILITIA CORPS - Vojenské jednotky
Monofilamentum - vlákno tvořené jednou vrstvou molekul
Ms. - před jménem, znamená zkratku Miss/Mrs., tedy oznacení pro ženu bez udání, je-li svobodná či vdaná
Nefrit - zelený nerost z mikroskopických vláken, na ozdobné předměty
Nova - nová hvězda, během několika dní zvýší svou jasnost desetitisíckrát i více, jde vlastně o vzplanutí
Nový Yellowstone - obdoba velkého přírodního parku v Americe
Obsidian - přírodní sopečné křemičitanové sklo
Orbita - oběžná dráha
Orbitalni ekcentricita - odchylka oběžné dráhy od tvaru kružnice
Parsec - astronomická délka; vzdálenost, ze které by střední vzdálenost Země od Slunce byla vidět pod úhlem jedné obloukové vteřiny:
1 pc = 30 857 000 000 000 km
1 pc = 3.262 světelných roků
1 pc = 206 265 AU
PDA - Personal Digital Assistant, osobní příruční počítač
Peridot - nerost olivín, olivově zelený nerost, směs křemičitanu hořečnatého a železnatého
Perigeum - přízemí, nejbližší část oběžné dráhy
Pipeline - system potrubí, přeneseně systém k dopravě surovin nebo informací
Plynový Obr - hvězda o průměru asi 100krát větším, než naše Slunce, složená z plynů
Postulovat - uvádět nějakou teorii nebo tvrzení na základě principu, který nelze ověřit, a je přijat bez důkazů
Potaš - uhličitan draselný
Pozemské světy - těmi jsou myšleny obyvatelné planety
Precipitátor - zařízení, ve kterém se srážením oddělují pevné látky z plynů a tekutin
Přesvědčení Converts - Konvertité, v našem případě členové sekty, vedení fanatikem
Pulsar - rotující neutronová hvězda s rozměry do 3 km, vysílající pulzující elektromagnetické záření
Pyrit - nerost, disulfid železnatý, zlatého vzhledu, surovina spíše na výroby sloučenin síry
Pyroklastická škála - škála hornin, které vznikají usazením materiálů vyvržených sopkami
QED - quot errat demonstrandum, "což bylo předvedeno"
Quark kvark - sub-atomární částice
Quark fuser - zařízení na fúzování kvarků (viz kvark, fúzer)
Renegade - zrádce, odpadlík
Replikátor - zařízení, ve kterém dochází k procesu zmnožování genetického materiálu (DNA); přeneseně zařízení, ve kterém vznikají naprosto stejné výrobky
Replikovat - pořídit zcela přesnou kopii
Rhodonite - růžový až červený nerost, křemičitan vápenato-manganatý
Samoreplikace - postup, kdy samovolně probíhá replikace (viz. replikátor)
Sic Semper Traitors - Stále existuji zrádci
Skrambler - kódovací zařízení
Smartmonkey(s) - Rozumná opice, název, který pro nás vymysleli Vetřelci
Smaragd - zelená odrůda BERYLIA
Snowmobil - sněžný automobil
Solární vítr - proudění částic vesmírem, vyvoláno "tlakem" fotonů ze slunce
Sopečný tuff - jemnozrnná hornina, vytvořená sopečnou činností
Spalovač Quarků - zařízení k dolování energie z kvarků
Sporeship - Výsadková Loď Vetřelců, mateřská loď
Sprite - Křemen `Spritzer Quartz`, zvláštní minerál
Stalagmit - krápník vyrůstající ze země směrem vzhůru
Stalaktit - krápník visící shora dolů
Stone - (jednotka váhy) 14 liber = 6.35 kg
Sub-atomární - částice, menší než je atom, ze které se atom skládá
Sub-nuklearní - částice, ze které se skládá jádro atomu
Sub-Warp Radio - přijímač k sledování slabých, šumových signálů
Supernova - nova, která však zvýší jas až stomilionkrát, ke vzplanutí dojde při dosažení teploty v jádře přes 3 miliardy stupňů Celsia
Tavící Kotel - Černé Díry Tavná Pec z Černých Děr, zde je využito samozřejmě Mikro-Černých Děr, které jsou zdrojem energie pro tavnou pec
Theta - vlny druh mozkových vln
Topaz - bezbarvý, někdy různě zabarvený polodrahokam, křemičitan hlinitý s fluorem
Torus anuloid - geometrický tvar - kruhový prstenec
Transcendentní - zde znamená způsoby porozumění, přesahující naše chápání (např. telepatie)
Transponder - zařízení k přenosu vysílaných signálů
Transponder - Muffler Tlumící Transpondér, na ztlumení přenosu signálů vysílaných Vetřelci
Tri-Fokalní - optické zařízení se třemi ohnisky
U.N. - Spojené Národy
U.N.S. - Loď Spojených Národů
Vetřelec - překlad pojmu `Alien`, znamená zde příslušníka cizí rasy z vesmíru
Výsadková loď - `Sporeship`, mateřská loď Vetřelců, která sloužila k obydlovani cizích hvězdných soustav
Xenobiolog - biolog, věnující se studiu cizích životních forem
Zdroje - zde suroviny a energetické zdroje, nutné k zachování života v koloniích
Životní formy - totéž co Biota; vše živé z přírody na planetách kolem Beta Caeli
Diskusia Príspevkov: 0 Hodnotenie
616 hlasov

100
60
20

80
40
0
47
Pridať príspevok| Návody | Autori |
© 99-2019 ABCgames.cz 
Facebook
 ABCgames.CZ | SK | E-shop hry |