HRYCHEATYTRAINERYNÁVODYČEŠTINYCD OBALYWALLPAPERYSCREENSHOTYDOWNLOAD

OSTATNÍ
KALENDÁŘ
FÓRUM
FIRMY
TOP 10

KUP SI HRU
UŽIVATEL
Přihlásit
Registrace


Uživatelé
Hry v obchodě
Zlevněné hry

ABCgames
Kontakt, RSS, Spolupráce
STATISTIKY
Hry:
Cheaty:
Trainery:
Návody:
Češtiny:
CD obaly:
Wallpapery:
Screenshoty:
Download:
19823
5453
5063
1426
1599
7194
5482
11514
1687

Online 34580 uživatelů

Návody > Tomb Raider: Unfinished Business


Zobrazení:22117

Počet "Secrets" odpovídá skutečnosti. Čísla uvedená za "Kills" a "Pickups" jsou orientační, dosažené při hře.

1) Return to Egypt (Kills 39 - Pickups 53 - Secrets 3 )

Lara dokončila skluz a když došla na okraj prví místnosti, otevřel se zlatý poklop a současně se u zadní zdi na konci rozsvítily dva výklenky se sochami koček. Pod sebou viděla hladinu vody ve které plaval krokodýl a hlavu sfingy. Aby se dostala k sochám koček, s rozběhem přeskočila otevřený poklop skokem, zakončeným kotoulem [rozběh+Kurzor nahoru+Alt+Shift]. Na první stupeň vylezla, na druhý vyskočila a prošla pravým otvorem. V pravém rohu sebrala lékárnu a pokud by vystoupila z boku k levé soše až ke zdi, viděla by zavřené zlaté dveře - východ z dvojité jeskyně pod sebou. Vrátila se k poklopu, otočila se zády k němu, pověsila se rukama za okraj a spustila se do vody. Ihned se vynořila a vylezla z boku na kamenný blok pod sfingu, odkud krokodýla zastřelila. V této obrovské prostoře nejdříve obešla po okraji bloku hlavu sfingy a vylezla zezadu na výstupek, kde našla náboje do brokovnice. Vrátila se zpátky pod hlavu sfingy, skočila do vody a přeplavala na opačnou stranu jeskyně, kde vylezla na kamenný val, rozdělující ji na dvě části. Přeplavala k podestě u protější stěny, kde sebrala náboje do pistolí Magnum a lékárničku.

To už se objevil další krokodýl, kterého také zabila. V boční skále (v místě, kde sebrala lékárničku) objevila zatopený otvor do tunelu. Potopila se a vplula dovnitř, aby vylákala posledního krokodýla, který se schovával v jeskyni za tunelem. Když zabila i toho, doplavala si do jeskyně za tunelem pro náboje do brokovnice. Nyní přeplavala k podestě před stavbou se dvěma okénky, vylezla na ni a s rozběhem přeskočila ke sloupu vyčnívajícímu z vody, na jehož vrcholu ležely náboje do pistolí Magnum. Jakmile se vytáhla na jeho vrchol, v krátkém videu viděla, jak se otevřely (na časově omezený limit) tajné dveře u vstupu do zatopeného tunelu. Po skončení videa sebrala náboje a skočila do vody. Rychle plavala mezi tlapy sfingy, obeplula kamenný kvádr ležící jí v cestě a proplula tunelem do místnosti, kde se sice mohla nadechnout, ale ihned byla napadena dalším krokodýlem. Za neustálého vyhýbání se krokodýlovi posbírala z klínů soch 2x náboje do brokovnice a lékárničku [Sekret 1].

Vyplavala tunelem do jeskyně, vylezla na známou podestu, odkud zastřelila krokodýla, který ji pronásledoval. Pak se potopila u blízkého sloupu až na dno, kde našla 2x náboje do pistolí Magnum a sebrala je. Vynořila se a v místě, kde vedle stavby viděla stříbrné mříže objevila další zatopený tunel, kterým proplavala do sousední jeskyně. Přes tu přeplavala na její opačný konec a rychle vylezla vpravo na břeh, odkud zabila dalšího krokodýla. Opět skočila do vody a mezi sloupy, poblíž balvanu na dně seb rala náboje do brokovnice. Když se vynořila, doplavala ke vchodu do budovy, který našla poblíž ústí tunelu, kterým sem připlula. Zůstala stát ve vchodu, vytáhla pistole a počkala, až zevnitř přiběhl černý panter, kterého zastřelila, stejně jako dalšího, jenž přiběhl vzápětí. Nyní již mohla vejít do místnosti, kde uprostřed sebrala na zemi lékárničku a ve výklenku vlevo náboje do brokovnice. Výklenkem vpravo prošla na prostranství mezi budovy, kde vlevo u mříží našla na zemi brokovnici a náboje do ní. Z konce prostranství pak skočila do vody, přeplavala na opačnou stranu jeskyně a podruhé vylezla na břeh. Přeběhla po něm doprava a dostala se na zeď stavby se sloupem uprostřed, na kterém stála socha kočky. To už slyšela řev tří černých panterů, kteří pobíhali na kamenných převisech u stěn jeskyně. Když je postřílela, skočila do vody uprostřed stavby se sochou a na stěně našla pod hladinou páku, kterou přehodila. V krátkém videu viděla, jak se otevřely další dveře. Od páky plavala doleva k šikmin ě, uprostřed se na ni vytáhla a saltem dozadu přeskočila na sloup k soše kočky. Odsud se již snadno dostala k otevřeným dveřím a vešla dovnitř. První místnost proběhla do druhé, ze vchodu rychle skočila šikmo doleva na podstavec bližšího sloupu dřív, než ji dohonil černý panter, který se jí objevil za zády. Otočila se o 180 stupňů a zastřelila ho.

V této místnosti se čtyřmi sloupy, šikminami a nastraženými pastmi z otrávených trnů, se pozadu spustila na zem, do bezpečného místa mezi oběma levými slo upy. Odsud vedla jediná cesta do skalní průrvy, kam se dostala tak, že opatrně (kroky) prošla skrze otrávené trny a na rozcestí se dala nejdříve vpravo. Na konci tunelu vylezla na vyšší výstupek, z jeho opačného konce přeskočila přes trny k dalšímu výstupku, zachytila se jeho okraje a vytáhla se nahoru. Přešla na jeho opačný konec a přes další past skočila okolo pravého rohu šikmo doprava. Opět jej přešla a spustila se o jeden výstupek níž. Přeskočila další past a hned při dopadu slyšela, jak se ote vřely tajné dveře vpravo nahoře. Vytáhla se tedy nahoru a v místnosti posbírala náboje do pistolí Magnum, 2x do brokovnice a velkou lékárnu [Sekret 2].

Jakmile se přiblížila ke zlatým dveřím, samy se otevřely a Lara mohla z pravého okraje, s rozběhem šikmo vpravo, přeskočit na podstavec vzdálenějšího sloupu. Známým způsobem se spustila na podlahu a prošla průrvou do tunelu, kde odbočila vlevo. Na konci tunelu zahnula doprava, na první odbočce opět doprava a soutěskou běžela kupředu ke skále, na které stála socha kočky. Když se u ní objevil panter udělala čelem vzad, vrátila se na začátek soutěsky a zahnula vpravo. Vlevo si všimla kvádry zatarasenéh o průchodu a vpravo pak stezky posázené otrávenými trny. Připravila si brokovnici a opatrně (kroky) se vydala mezi trny. Když z protějšího průchodu vyběhl panter, tak ho zabila. Za první skalkou vpravo sebrala ze země náboje do brokovnice, pokračovala k průchodu, sebrala další náboje a vešla dovnitř. Přes křižovatku napravo rychle přeběhla do protějšího výklenku, kde počkala, až se převalí koule za jejími zády. Udělala čelem vzad a proskočila okolo koule do výklenku šikmo vpravo. Vytáhla se na horní výstupek v boční stěně a pokračovala po schodišti stále nahoru. Na konci se spustila na sloup, kde sebrala náboje do brokovnice. Vytáhla se zpátky do výklenku, otočila se o 180 stupňů a podél skal vpravo přeskočila s rozběhem k protějšímu skalnímu převisu, na který se vytáhla. Vystoupila na nejvyšší bod vyššího výstupku, otočila se čelem zpátky k výklenku, stoupla si úplně k pravé hraně, natočila se mírně doleva a saltem doprava přeskočila na plochou skalku nad šikminu vpravo. Otočila se doprava, d ošla až ke skále, opět se otočila doprava a došla až na konec převisu. Odsud s rozběhem přeskočila k protější plošině (skály měla po levé ruce), kde sebrala náboje do brokovnice [Sekret 3].

Nyní se pověsila rukama za okraj této římsy (zády do soutěsky) a spustila se na skály pod nohama. Otočila se doleva a zastřelila pantera běhajícího okolo sochy kočky. Přes sousední šikminu sjela na zem a doběhla (doleva) k průchodu zatarasenému kvádry. První z nich popotáhla k sobě, přelezla přes něj, druhy nadvakrát protlačila do tunelu a tím pak proběhla do obrovské jeskyně se dvěma ostrůvky uprostřed vodní hladiny. Úplně z pravého okraje přeskočila na bližší ostrůvek a vytáhla se na šikmý kvádr u prostřed. Sebrala na něm klíč "Gold Key" a zastřelila pantera běhajícího okolo. Podívala se k sousednímu ostrůvku a vpravo viděla u skály podestu. Skočila do vody, doplavala k němu a vytáhla se nahoru. Tím vyprovokovala krokodýla, kterého hned zabila. Znovu skočila do vody, kousek si zaplavala, znovu vylezla zpět, aby zabila dalšího krokodýla. Podívala se do vody šikmo doprava a viděla zatopené stříbrné mříže. Skočila do vody a vlevo od mříží viděla zatopený tunel do skal. Vplula dovnitř, plavala ro vně až na konec, zabočila doprava, pokračovala opět rovně až na konec (to již zahlédla dalšího krokodýla), opět zabočila doprava, plavala rovně a vynořila se v jeskyni před částečně zasypanou obrovskou sochou kočky. Rychle vylezla na břeh (je jedno jestli vlevo či vpravo) a okamžitě přeběhla a vyskočila na šedou podezdívku u stěny naproti. To už vylézali z otvorů na stranách další dva krokodýli. Když je pozabíjela, posbírala na podezdívce ležící pistole Magnum a náboje do nich. Ve výklenku pak z pís ku zvedla lékárničku a okamžitě se vrátila na podezdívku, aby zastřelila další dva krokodýly. Potom došla k vodě, kousek si zaplavala, aby přivábila krokodýla a zabila i toho. Potom už mohla proplavat zpátky do ústřední jeskyně. Přímo z ústí tunelu se vynořila, doplula k protější nižší skalce ostrůvku, vytáhla se nahoru a tak se vlastně dostala na lávku nad vodou. Otočila se doprava, připravila si zbraně a sestupovala dolů (skály měla po pravé ruce). Když ze vchodu nad skalním výběžkem vyběhl panter , hned ho zlikvidovala. Prošla vchodem do místnosti, zabočila doprava a ve světlé části sebrala na zemi lékárničku. Vyšla z jeskyně, zabočila doprava a na konci skalky skočila do vody a potopila se na dno pro náboje do pistolí Magnum. Vynořila se, vytáhla se na skalku a po visutých lávkách podél skal vystoupila až do horního výklenku ve skále. Otočila se doprava a vytáhla se do horní místnosti. Udělala čelem vzad a přeskočila do levého výklenku, opět se otočila o 180 stupňů a vyskočila na protější v yšší výstupek. Nyní postupovala okolo žlutého sloupu (vlevo) stále nahoru (do odbočky vpravo nešla - byla to past plná krokodýlů - prostor za otvory v místě se zčásti zasypanou obří sochou kočky) a na konci z nižšího stupně sebrala lékárnu. Rukama se pověsila za okraj a spustila se do výklenku pod nohama. Otočila se doprava, připravila si zbraně a přeskočila šikmo do tmavé místnosti (kam se vytáhla poprvé). Když z nízkého průlezu na jejím konci vylezl krokodýl, zastřelila ho. Blízko vchodu našla jed iné místo, kde se mohla pověsit rukama za okraj podlahy a ručkovala prasklinou doprava až na konec, kde se vytáhla do výklenku, kde nejdříve sebrala v rohu náboje do brokovnice. Z okraje tohoto výklenku pak přeskočila s rozběhem na podestu k osvětlené soše kočky, vstoupila do místnosti vlevo a klíčem "Gold Key" si odemkla dveře. Jakmile jimi prošla do horní části haly, dveře se za ní zavřely a proti Laře se už valily po třech betonových rampách tři koule.

Aby se jim vyhnula, stoupla si těsně vedle dveří vlevo (či vpravo). Když se koule převalily, Lara vystoupila o čtyři schody výš a v levém rohu před levou rampou našla šedou desku. Sestoupila na ni, postavila se zády ke stěně (rampy měla po levé ruce), pověsila se rukama za její okraj a spustila se na šedý kvádr pod nohama. Tady si počkala na dva pantery, které jednoho po druhém zabila (pokud nebyli vidět, přilákala je svým pohybem). Pak sestoupila na zem a vběhla do chodbičky vlevo u mříží. Vyběhla do místa, kde našla na zemi lékárničku a přehodila páku na stěně. Ta otevřela 2x velká vrata na konci horní části haly za rampami. Vrátila se chodbičkou dolů a pokračovala podél levé stěny až k šedé kostce, připravila si zbraně a vstoupila do výklenku vlevo. Zabila dalšího pantera, sebrala na zemi lékárničku a vzápětí druhou v sousedním výklenku vpravo. Vrátila se do haly, pokračovala podél levé stěny až k další chodbičce, která začínala u druhých mříží v rohu. Připravila si zbraně, vstoupila do ní a jakmile ji napadl panter schovaný za prvním rohem vpravo, zabila ho. Pokračovala stále doprava, až na konec, kde našla lékárničku. Vracela se chodbičkou dolů, zahnula jednou doprava a jakmile narazila na tmavý výklenek s obrazem hlavy kočky v pravé stěně, vylezla dovnitř. Tmavou chodbičkou pokračovala doleva dolů, na křižovatce sebrala náboje do brokovnice a ve výklenku náboje do pistolí Magnum. Průchodem vlevo se pak vrátila do hlavní haly, přeběhla přes ni šikmo do levého zadního rohu, kde přes šedý kvádr a plošinku vyšplhala do horní části haly. Přeběhla k protější stěně (rampy měla po levé ruce) a přes další šedou plošinku se spustila do prostoru za mříží, kde našla náboje do brokovnice. Když je sebrala, vyšplhala zpátky nahoru, stoupla si na okraj nejbližší rampy tak, aby měla stěnu za zády (obě další rampy před sebou) a otevřená vrata vpravo nahoře. Bokem postupovala doprava tak dlouho, až zaslechla hřmot valících se koulí zprava po rampách. Uskočila dozadu, pověsila se rukama za okraj rampy a počkala, až se koule převalí. Pak se vytáhla na rampu a bezpečně došla nahoru před otevřená vrata. Nejdříve zabila pantera co běhal v místnosti za vraty a pak se tam sama spustila. Došla vlevo na kraj pasti a z místa přeskočila na první visutou lávku. S rozběhem pak na druhou, otočila se doleva a proběhla mezi stěnami k okraji hluboké šachty s vodou na dně, kde plavali dva krokodýli. S rozběhem přeskočila do protějšího výklenku, sebrala zde lékárničku a vrátila se stejným způsobem na lávku. Otočila se doleva a s rozběhem přeskočila do zamřížovaného okna, kde sebrala náboje do brokovnice, stejně pak druhé v okně napravo. S rozběhem přeskočila přes past dole, došla na kraj šachty, přeskočila s rozběhem do protějšího výklenku, kde nejprve sebrala lékárničku. Úspěch další akce záležel na rychlosti a přesnosti: Pověsila se rukama za okraj výklenku a spustila se do vody. Ihned po dopadu se otočila doleva a vplula do zatopeného tunelu v levém horním rohu.

Tím plavala rovně, pak nahoru, opět rovně (to už ji napadli oba krokodýli), pak doleva u středového sloupu pak vlevo (nábojů do brokovnice vpravo si zatím nevšímala) a co nejrychleji si přehozením páky na protější stěně otevřela dveře napravo. Těmi proplula do sousedního bazénu, kde se vynořila u stěny vlevo, vytáhla se na břeh a co nejrychleji se vytáhla na kvádr, který ležel blízko proti Laře. Odsud již v klidu zabila pantera, který běhal okolo, i oba krokodýly v bazénu (pokud odplavali, přilákala je zpět tím, že skočila do vody a vylezla na břeh). Nyní se mohla znovu ponořit a doplavat si pro náboje do brokovnice, co ležely za otevřenými dveřmi vlevo za rohem. Vrátila se zpět, vylezla z vody u čelní stěny bazénu a vběhla těsně okolo mříží do vysoké budovy vpravo. Ihned zahnula k levé stěně, aby se vyhnula valícím se koulím, pak posbírala na zemi 2x náboje do brokovnice a lékárničku. Vyšla z budovy, pokračovala rovně, připravila si zbraně a jakmile vstoupila otvorem v mřížích na šikminu, vyběhla vpravo nahoře další leopard, kterého hned zabila.

V místech odkud vyběhla našla náboje do brokovnice. Pak přeběhla podél plotu k dalším nábojům, ale dřív než je sebrala, musela zabít dalšího pantera, co přibíhal zezdola od průchodu. Nyní již mohla seběhnout dolů k bazénu, přelézt známý kvádr do soutěsky za ním a připravit si jako zbraň brokovnici. Opatrně postupovala kupředu, dokud neviděla čtyři sochy koček na kamenných pilířích.

V jednom okamžiku se přední dvě sochy změnily na dvě mumie, které ihned rozstřílela. Pak postupovala podél pravé duny kupředu, sestoupila na nejspodnější podestu až k jezírku, ve kterém zlikvidovala posledního krokodýla. Pak se potopila na dno pro lékárničku a vrátila se zpátky do míst, kde zabila mumie. Tady objevila visutou lávku na jejímž konci stála mumie mezi dvěma sochami koček. Opatrně postupovala po lávce k mumii až na místo, kdy se mumie propadla do podzemí. Tady se Lara zastavila a zvolila si jako zbraň brokovnici. Otočila se šikmo doprava a z jediného možného místa, s rozběhem, přeskoči la těsně okolo rohu pravého pilíře se sochou kočky, na dunu za ním (za letu se musela otočit šikmo doleva, aby dopadla až na vrchol duny - jinak by sklouzla do jezírka). Ihned vytáhla zbraně a zabila pantera, který ji ihned napadl. V těchto zakázaných prostorách se musela pohybovat velmi obezřetně, aby nevstoupila do "Mrtvé zóny" - okamžitá smrt ! Seběhla dolů ke dvěma palmám a vyskočila na dunu šikmo vpravo. Pokračovala směrem ke dvěma sloupům trčícím z písku, až objevila jezírko vpravo. Skočila do něj a na dně našla a sebrala Uzi samopaly a 2x náboje do nich. Když se vynořila, běhala již po břehu další mumie. Plavala směrem ke stavbě na pozadí, rychle se vytáhla na plošinku v levé rohu jezírka, vytáhla zbraně a rozstřílela ji. Když se to Laře povedlo, pokračovala přes vysokou dunu směrem k budově (cestou musela rozstřílet poslední mumii.) až k plotu z mříží. Podél plotu se dostala až k balvanu, co vypadl z vysoké budovy. Díky malému vyvýšení přeskočila přes plot k balvanu a okolo bazénu, pře s kvádr a soutěsku za ním, se vrátila k lávce natažené přes jezírko. Vydala se přes ni a jakmile se přiblížila až k místu, kam se propadla mumie, přešla Lara do další části hry....

2) Temple of the Cat ( Kills 41 - Pickups 62 - Secrets 4 )

Lara stála před zavřeným poklopem, který si otevřela pákou za zády, pověsila se za ruce do otvoru a seskočila do podzemí. Nejdříve sebrala náboje do pistolí Magnum na šedém podstavci před sebou. Vpravo viděla zavřené zlaté dveře do levé části chodby, rozdělené mříží. Vstoupila tedy do pravé části chodby, ve výklenku vpravo sebrala další náboje a pokračovala chodbou doleva. Za rohem vpravo prolezla jedním z oken ve stěně a dostala se do kobky se třemi zamřížovanými výklenky. Přehozením páky na sloupu mezi okny si je otevřela a jako první sebrala lékárničku ve výklenku hned vedle nehybné mumie. Pak - čelem do kobky sebrala lékárničku ve vzdálenějším výklenku a ihned vytáhla pistole Magnum. Ihned byla napadena oživlou mumií, kterou rozstřílela. Podruhé přehodila páku na sloupu mezi okny, čímž si otevřela zlaté dveře v levé části chodby. Vrátila se k nim a ze dveří zlikvidovala mumii běhající po schodišti. Pak seskočila dovnitř, vyběhla až nahoru, udělala čelem vzad a zabila dva pantery, kteří při bíhali zezdola. Pak posbírala náboje do pistolí Magnum [Sekret 1].

Vrátila se do pravé strany chodby, doběhla na její konec a v levém rohu se vytáhla do soutěsky, kterou se vydala doprava. V prvním rohu proskočila mezerou doprava, kde sebrala 2x náboje do brokovnice a proskočila zpátky. Pokračovala směrem ke stavbě vedle pyramidy a rychle vylezla na první osamocený kvádr vlevo, odkud rozstřílela dvě mumie které se objevily. Schovala pistole a podívala se doleva ke skalám, na kterých byly nastraženy velké balvany. Vydala se k nim, ale na nízkém kvádru u skal vpravo nepřehlédla náboje do brokovnice. Potom běžela těsně podél skal do prvního rohu a vyskočila si na skalku vpravo pro další náboje do brokovnice. Když se vrátila na zem, pokračovala opět podél skal do protějšího rohu. Nejdříve si stoupla nad bližší krabičku nábojů tak, aby měla tu druhou před sebou a jakmile ji sebrala, saltem vpravo se vyhnula valící se kouli. Nad druhou si stoupla tak, že měla kouli po levé ruce, sebrala nábojnice a ihned saltem doprava uskočila druhé kouli. Nyní doběhla k pyramidě, vylezla na první položení a šla směrem ke stavbě s vysokými okny. Jakmile se objevil panter, seskočila na zem a zabila ho. Nyní vyšplhala na vrchol pyramidy, kde pod mříží našla náboje do brokovnice a lékárničku. Postupovala podle mříži stále doprava, sklouzla po šikmině a dostala se až k vysokým zamčeným vratům se zámky po stranách. Po šikmé zdi sjela dolů do jezírka, přeplavala ho do pravého zadního rohu, kde přehozením páky pod hladinou, otevřela dveře pod šikmou zdí. Když zevnitř vyplaval kroko dýl, vylezla na skalku nad pákou, odkud ho snadno zlikvidovala. Podruhé přehodila páku a rychle proplavala zatopeným tunelem do místnosti, kde ze dna před mříží sebrala první klíč "Ornate Key". Vyplavala ven a přes skalku nad pákou vylezla na břeh. Soutěskou běžela k pyramidě. Před ní ležící kvádr odsunula na stranu a sebrala si pod ním schované náboje. Nyní po rohu pyramidy vyšplhala pod sloup s kočkou na vrcholu (asi 3 položení) a jakmile se přiblížila k rohovému kvádru, zabila pantera, který přib íhal za rohem. Potom rohový kvádr odsunula na stranu, druhý za ním také a přes pověšení se rukama za okraj odkrytého otvoru seskočila do rozlehlé místnosti. Sebrala zde lékárnu, v rohu si pákou otevřela dveře a na konci modré chodbičky sebrala druhý klíč "Ornate Key". Po schodech vystoupila až pod oko, vytáhla se na podestu vlevo, sebrala v okně náboje do brokovnice a pověsila se za ruce ven z budovy. Seskočila na zem a naposledy vylezla na pyramidu, dostala se k zamčené bráně, kterou si získanými k líči odemkla. Vešla do temné chodby, kde vlevo našla páku, kterou však nepřehazovala !!! (Sice by si v chodbě rozsvítila, ale zavřela by tím dveře do tajné místnosti.) Pokračovala tedy chodbou doprava, připravila si zbraně a když ji napadl panter, zabila ho. Došla až k otevřeným vysokým dveřím a v osvětlené chodbičce vpravo sebrala lékárnu [Sekret 2].

Chodbou pak pokračovala až na její konec, kde přehozením páky otevřela poklop v podlaze světlé místnosti, kterou našla vpravo, když se vracela chodbou. Rukama se pověsila do otvoru v podlaze a seskočila na kvádr s obrazem kočky. Přeskočila přes otvor do chodby vlevo od sloupu a šikmo za roh přeskočila další otvor. Dalším otvorem zastřelila pantera, který pobíhal na podestě ve spodní místnosti. Pak za tímto otvorem přehodila páku v levém výklenku, pokračovala chodbou, přeskočila další dva otvory a př ehodila druhou páku ve výklenku vlevo. Tím otevřela na omezený čas velká zatopená vrata ve spodní místnosti. Bližším otvorem vlevo seskočila na spodní podestu do místnosti, která byla rozdělena betonovým chodníkem na širší a užší část. (Pouze v užší části se mohla Lara vynořit a vylézt na chodník, pokud by nestihla proplavat vraty a musela se vrátit přehodit páky.) Rychle proplavala otevřenými vraty a (i když byla ihned napadena dvěma krokodýly) doplavala až do levého zadního rohu zatopených prosto r, vytáhla se na plošinku vlevo a oba zlikvidovala.

Znovu se potopila a ve výklencích vlevo na dně posbírala 2x náboje do pistolí Magnum. Nyní plavala zpátky směrem k zavřeným vratům, našla otvor ve stropě a vylezla na podestu vlevo. Vyběhla po schodech, ve výklencích sebrala dvě lékárničky a před sochou kočky první klíč "Ornate Key". Skočila do vody, plavala do sousední haly, ale tentokrát vylezla v bližším rohu vpravo. Vlevo na podestě sebrala druhý klíč "Ornate Key", otočila se doleva a zabila pa ntera, kterého brzy zahlédla. Vylezla na osamocený kvádr v rohu před sebou a když se podívala doleva, všimla si dalšího klíče, který ležel o úroveň výš v levém rohu. Nejdříve však odsunula kvádr na kterém stála na stranu a sebrala si pod ním ukryté náboje do pistolí Magnum. Pak si doběhla pro třetí klíč "Ornate Key". Hned jak ho sebrala, seskočila o jedno položení níž, odkud zabila dalšího pantera. Teď už mohla vylézt až na nejvyšší položení, doběhla do místa, kde byl zamřížovaný oblouk za sloupy a sebrala poslední dva klíče "Ornate Key", co ležely na výstupcích. Snadno si poradila s dvěma pantery pobíhajícími okolo. Doběhla k řadě sloupů s obrazy faraónů mezi nimi, na kterých našla pět zámků. V rohové místnosti vlevo si všimla zamčených dveří.

Použitím získaných klíčů si je odemkla a vešla do místnůstky s otvorem v podlaze. Spustila se na sloup v pravém rohu pod ním, pak na nižší (pozor na pasti z trnů) a doskočila si do pravého výklenku pro lékárničku. Přeskočila zpět a saltem do boku vyskoč ila do výklenku nad šikminu, která byla naproti výklenku s náboji. (V případě neúspěchu se od šikminy odrazila, dopadla do výklenku s náboji a pokus opakovala). Z místa kam doskočila se spustila do zadní tmavé chodbičky a uprostřed se vytáhla do horního výklenku vlevo, kde přehozením páky otevřela další dveře v horní místnosti. Vrátila se do výklenku vlevo, sjela po šikmině, přeskočila k nábojům do brokovnice a sebrala je. Teď už se mohla vrátit do horní místnosti a projít otevřenými dveřmi k otvoru v podlaze, zatopeným vodou. K tomu si stoupla tak, aby stála čelem k vstupním dveřím. Skočila do vody, potopila se na dno a začala plavat složitými zatopenými prostory. Snažila se neztratit orientaci, aby se hned jak byla napadena krokodýlem mohla vracet do horní místnosti a střílet do něj. To vše tak dlouho, až ho zabila. Ze stejné pozice jako poprvé se pak potopila na dno, zabočila doprava, kde na písku sebrala náboje do UZI samopalů a tady se mohla vynořit nadechnout do vzduchové kapsy u stropu. V protilehlém rohu (počítáno od místa kudy sem doplavala) našla otvor, tím plavala rovně, na konci doprava, na konci opět doprava a ve vyšší části, na levé stěně kousek před mříží přehodila páku, kterou otevřela další dveře v horní místnosti. Otočila se doleva, rychle plavala na konec, opět doleva a před koncem proplula otvorem (s obrazem) do místnosti vlevo, kde se mohla nadechnout. Znovu proplula otvorem jako by k páce, ale hned zabočila doleva, kde na dně místnosti sebrala další náboje do UZI sa mopalů. Vrátila se do místnosti se vzduchovou kapsou a teď už se mohla vrátit do horní místnosti. Prošla novými dveřmi do malé místnosti, kde slyšela za velkými zavřenými dveřmi kroky. Připravila si zbraně, po dlaždicích s obrazem faraóna se k nim přiblížila, dveře se otevřely a Lara mohla zabít první mumii uvnitř sousední komnaty. Když vstoupila dovnitř, zabila druhou mumii, viděla zavalený východ koulí a na protější stěně dvě páky na stěně mezi sloupy. Doběhla k nim, přehodila pravou (koule uvolni la východ), pak levou otevřela dveře v chodbě za východem. Došla do východu a s rozběhem přeskočila do protějšího výklenku k lékárničce. Sebrala ji a zabila krokodýla, co lezl v chodbě. Před dalším výklenkem v nízké stěně sebrala ze země náboje do brokovnice a pistolí Magnum, vytáhla se do výklenku za otevřenými dveřmi, z něho do vyšší chodby a doběhla na její konec. Pověsila se zde za ruce a seskočila do známé haly. Vynořila se a vylezla u protější podesty až nahoru k obrazům hlav koček mezi sloupy , běžela doprava a v malé místnůstce na konci našla otevřené dveře doleva. Vstoupila do svažující se haly s výklenky po stranách, ve kterých stály zatím nehybné mumie. Nejdříve posbírala všechny zásobníky do UZI samopalů, lékárničku a seběhla do jeskyně na konci dole. Tady začala sbírat různě poházené potřebné věci v dírách i na hromadách písku. Vždy když obživla některá z mumií, tak ji hned zlikvidovala. Nakonec přehodila páku v rohu, otevřela si zlaté dveře v pravém rohu haly nahoře. Prošla okolo poslední nehybné mumie do malé žluté místnosti, z té pak na široké žluté schodiště, udělala čelem vzad a pozadu začala stoupat nahoru.

Když zezdola vyběhla poslední mumie, zabila ji a vyšla po schodech až na vrchol. Stoupla si na jejich levý roh, natočila se šikmo doleva a krokem "do prázdna" se dostala na spodní kvádr, ze kterého pak ještě na nižší u levé stěny. Podél té pak z jeho okraje přeskočila (z místa) na další nižší kvádr vlevo od hnědého sloupu (doplnila si život na 100%). Z jeho druhého konce pak s rozběhem přeskočila okolo rohu sloupu doprava na kostku dole až u země. Otočila se doleva a vešla do šedého průchodu, ve výklenku vlevo sebrala náboje do UZI samopalů a vpravo pak lékárnu [Sekret 3].

Vydala se po šikmé rampě vzhůru a jakmile se proti ní začala valit koule, uhnula jí do výklenku v levé stěně. Pak pokračovala vzhůru a druhé kouli uhnula do dalšího výklenku vlevo. Nyní už mohla dojít do chodby v levé stěně, kde nejdříve zabila pantera, pak se vytáhla na podestu vlevo, kde sebrala z výklenku náboje do brokovnice, v sousedním lékárničku a běžela až k poslednímu výklenku na konci, kterým (skrz neviditelné mříže) prošla na žluté schodiště. Opět vyšla až na vrchol, stejně jako poprvé "k rokem do prázdna" sestoupila na spodní kvádr, ale tentokrát na opačné, tedy pravé straně. Opět sestoupila na další nižší u pravé stěny, podle které opět z místa přeskočila na nižší kvádr u hnědého sloupu. Z jeho opačného konce přeskočila okolo rohu sloupu doleva na další kvádr a nakonec na další vyšší v přímém směru, kde sebrala náboje do UZI samopalů. Otočila se doprava a vyskočila, zachytila se praskliny ve zdi a přeručkovala doleva do míst, kde se mohla vytáhnout nahoru. Otočila se doprava a vytá hla se k soše kočky na vrcholu, okolo které prošla do levého výklenku. Mezi sochou a schodištěm se natáhl visutý most. Ve výklenku přehodila páku, kterou si otevřela další dveře ve žluté místnosti na úpatí schodiště. Přes most se tam vrátila, uprostřed si stoupla ke křeslu uprostřed a když se objevil panter, zabila ho. Nyní již mohla projít do první zahrady, zabočit doprava, projít chodbou až do její rozšířené části. Zabila krokodýla který vylezl zepředu, pak si v pravém výklenku sebrala lékárničku a okolo hnědého sloupu prošla do druhé zahrady s bazénkem. Okolo toho si doběhla pro lékárničku, ale sebrala ji až po té, co zabila dalšího krokodýla, co sem za ní přilezl. Nakonec zastřelila krokodýly v bazénku, pod vodou přehodila páku, kterou si otevřela dva zlaté poklopy ve výklencích v první zahradě. Vrátila se tam a pravým poklopem vylezla do horní tmavé místnosti s podivnou stavbou uprostřed. Oběhla okolo ní až k místu, kde mohla přes zlatý poklop vstoupit na dlaždici uprostřed. Poklop se ote vřel a Lara se spustila do malé kobky, kde nejdříve sebrala náboje do brokovnice a lékárničku , přistoupila ke dveřím, ty se otevřely a mohla sestoupit po dvou schodech do dlouhé, široké chodby, se zavřenými dveřmi na vzdáleném konci. Po pravé straně chodby byly tři výklenky, v každém z nich pak jedny dveře mezi dvěma pákami. Nad nejbližšími byly obrazy tří koček, stejně jako nad nejvzdálenějšími, zatímco nad prostředními obrazy tří lebek. Za dveřmi pod obrazy koček byly prázdné místnosti, které úst ily do ústřední haly s obří sochou zlaté kočky. Za prostředními dveřmi byla místnůstka, kde čekala jistá smrt! Lara se však nejdříve zajímala o zavřené dveře na konci chodby. Aby je otevřela, přehodila u nejbližších dveří páku vpravo, pak přeběhla k prostředním dveřím, tam také přehodila páku vpravo, přeběhla k nejvzdálenějším dveřím opět přehodila páku vpravo a rychle se otočila doleva a proběhla otevřenými dveřmi do stísněného prostoru za nimi dřív, než se stihly zavřít. Před sebou měla známý kvád r, kterým se dalo manipulovat.

Poznala ho podle kruhu nad hranou dole u země. Jednou na něj zatlačila, otočila se doprava a kvádr jednou přitáhla k sobě. Obešla ho z levé strany a zatlačila ho (jednou) do prostoru u dveří. Tím si odkryla větší prostor s dalším kvádrem. Uvážlivě přemisťovala další a další kvádry tak dlouho, až pod posledním z nich našla ležet náboje do pistolí Magnum, do UZI samopalů a lékárnu [Sekret 4].

Vrátila se ke dveřím, kvádr ze vchodu přitáhla k sobě, odsunula ho na stranu, pákou proti dveřím si je otevřela a vyšla do chodby. V nejbližším výklenku vlevo přehodila levou páku a otevřenými dveřmi vešla do prázdné místnosti. Přeběhla přes ni a dostala se do obrovské haly, s obří zlatou sochou kočky uprostřed. Okolo sochy byly různě rozmístěné cihlové zídky. Lara obcházela halou po jejím obvodu, jakmile to šlo a využívala těchto zídek k tomu, aby hned jak zaslechla zvuk blížících se dvou mumií, vy lezla na zídku, odkud je rozstřílela (vždy když utekly, přilákala je svým pohybem okolo zídky a to tak dlouho, dokud je nezabila). Nyní vstoupila zezadu do sochy kočky, zatlačila kvádr kupředu a sebrala pod ním lékárničku. Na šedé zídce se otočila čelem ke vchodu, vyskočila, zachytila se podesty nad hlavou a vytáhla se na ni. Řevu pantera si nevšímala, opět udělala čelem vzad, s rozběhem přeskočila do zlatého východu, odkud s rozběhem přeskočila k modré římse u mříží naproti. Zachytila se jejího okr aje, vytáhla se na ni a běžela doleva, kde seskočila do koridoru u pravé zdi. Připravila si zbraně a postupovala opatrně kupředu. Rozstřílela dvě mumie které ji napadly a doběhla do hnědé místnosti, v její druhé části vystoupila po schodech do průchodu a na opačné straně se spustila dolů. Tady si nejprve sebrala náboje do UZI samopalů u mříží, pak vylezla do dalšího průchodu, ze kterého vyšla na zlatý sloup. Nejdříve zabila pantera, který běhal vlevo v tlamě sochy kočky. Pak přeskočila do výklenku v pravé zdi, z něho na bližší zlatý sloup, z toho pak na řadu podobných sloupů a přeběhla na jejich konec. Přes výklenek v pravé zdi se dostala na sloup s lékárničkou na vrcholu, sebrala ji, s rozběhem přeskočila na další řadu sloupů a z jejich konce pak s rozběhem k samostatnému sloupu pod betonovou deskou v rohu.

Zachytila se ho a vytáhla se nahoru. Otočila se o 180 stupňů a otvorem nad hlavou se vytáhla nahoru na desku. Po římse okolo zdí doběhla k hnědému sloupu (cestou zabila další mumii) a vyle zla na něj. Stoupla si na jeho okraj, proti levému oku zlaté sochy a s rozběhem přeskočila do místa pod toto oko. Uslyšela řev poslední mumie, která se pohybovala za zadní části hlavy sochy (doporučuji uložení). Vytáhla zbraně, vytáhla se nad oko sochy, proběhla mezi jejíma ušima a svedla tvrdý souboj s mumií. Na konci schodů pak přehodila páku, čímž se vytvořil mezi tlamou sochy kočky a protějším průchodem ve zdi, most s rudým kobercem. Lara vyšla na vrchol hlavy sochy, otočila se zády do prostoru a pozadu klouzala po jejím čumáku. Na jeho konci se na okamžik zachytila rukama jeho okraje a seskočila na rudý most. Opatrně vešla do hlavy sochy, uvnitř přeskočila otvor v rudém koberci a přehozením zlaté páky si otevřela dveře ve zdi za zády. Otočila se o 180 stupňů, přeskočila přes otvor, prošla dveřmi na schodiště a když chtěla přeskočit k soše na protějším sloupu , tento level se ukončil a Lara přešla do další části hry.

3) Atlantean Stronghold ( Kills 31 - Pickups 60 - Secrets 2 )

Lara dokončila skluz v šikmé chodbě, vyběhla její stoupající část a na konci přeskočila otvor v zemi, do protější štoly. S rozběhem přeskočila podél skal vpravo přes jámu s lávou na dně, zachytila se protějšího okraje a vytáhla se nahoru. Zabočila za roh, sebrala náboje do brokovnice a za dalším rohem druhé [Sekret 1].

Vyšla k jámě s lávou na dně, přeskočila ji, v protějším otvoru v zemi se pověsila rukama za jeho okraj a seskočila dolů. Když dokončila skluz, pokračovala štolou až k jámě, do které zapadla žhavá koule. Přeskočila přes tuto jámu a vyšla v prostorné hnědé chodbě, s průhlednou stěnou vlevo a vysokou budovou vpravo na konci. Okolo průhledného okna přeběhla do protějšího rohu, kde viděla ve výklenku za dírou s lávou na dně ležet lékárničku. Šikmo přes díru, aby se nepraštila do hlavy a nespadla do lávy, si pro ni doskočila, sebrala ji a saltem doleva podle stěny se vrátila do chodby.

Tou pokračovala směrem k budově, zabočila doleva a zabila nestvůru, která tam byla ukrytá. Pak si do slepé chodby došla pro dvě krabičky nábojů do brokovnice. Došla k vysoké budově, u její pravé stěny našla římsu, po které se dostala pod okno, do kterého se vytáhla. Pak přeskočila do okna po pravé ruce, když uslyšela mávání křídel. Přeskočila zpátky do okna, z toho pak do okna po levé ruce a seskočila zpátky doleva na pevnou zem, kde svedla souboj s dvěma létajícími příšerami. První zlikvidovala snadno, ale druhá metala po Laře ohnivé koule, před kterými uhýbala salty střídavě doleva a doprava, za neustálé střelby. Když příšeru zabila, vylezla znovu do pravého okna budovy a kamera Laře nabídla celkový pohled na obrovskou jeskyni. Pod budovou byla zvláštní šikmá stavba s otvory (jeden z nich byl tmavý), v pravém zadním rohu viděla dvoje zavřené zlaté dveře a nad nimi vlevo pak betonové kvádry, na kterých ležely poházené náboje do pistolí Magnum, brokovnice a lékárna. Nyní se Lara spustila na spodní podestu uprostřed budovy, doplnila si život na 100% a spustila se (přes vis za ruce) na spodní podlahu budovy, kde sebrala lékárničku a náboje do brokovnice. Potom vystoupila do okna směrem ke kruhovému znaku na skále (šikmou stavbu s otvory měla po levé ruce), pověsila se rukama za okraj a seskočila na zem jeskyně. Pokud by vyběhla do uliček po obou stranách budovy, začaly by se na ni valit žhavé koule. Proto udělala čelem vzad, doběhla si ke kruhovému znaku na protější zdi pro náboje do brokovnice a vylezla na kvádr k lékárničce, sebrala ji a odsud seshora zabila nestvůru, která začala běhat okolo. Nyní doběhla do rohu ke zlatým dveřím, vylezla na hromadu mezi nimi, odkud zabila další nestvůru pobíhající okolo.

Podél skal došla pod nejnižší z trojbloku (žhavá koule ji neohrozila), vytáhla se nahoru, stoupla si nad náboje do brokovnice zády ke skále a hned jak se sebrala, svedla souboj s další létající příšerou, co přilétla od šikmé stavby. Slezla na zem, pokračovala podél skal do míst, odkud se vylila žhavá koule, seskočila do koridoru a zaběhla za roh stavby, kde na nejvyšším místě sebrala náboje do brokovnice. Udělala čelem vzad, a běžela okolo rohu stavby dolů, sjela po šikmině a u žhavé koule se dostala na zeď vpravo. Proskočila mezerou mezi sloupem a stavbou, pokračovala doprava a první odbočkou doprava došla k otvoru v zemi, do šikmé stavby. Doplnila si život na 100%, pověsila se rukama za okraj otvoru a seskočila do podzemí. Otočila se a viděla zvláštní mříže, dva otvory v podlaze po stranách a dvě lékárničky na podestě u mříží. Nejdříve slezla doprava, přes díru si doskočila pro lékárničku, pak obešla okolo mříží doleva, kde sebrala druhou lékárničku. Postavila se zády až ke skále, čelem k mřížím a otvoru v podlaze. Doplnila si život na 100%, rozběhla se kupředu a s nataženýma rukama [CTRL] seskočila do otvoru. Dopadla na vrchol stavby s otvorem uprostřed, průhlednou podlahou dole a dvěma zelenými zámotky u stěn. Otočila se o 180 stupňů sjela po šikmé stěně stavby na zem a hned jak se z prvního zámotku vylíhla nestvůra, tak ji zabila. Potom sbírala z podstavců v rozích průhledné podlahy 3x náboje do brokovnice a lékárničku.

Potom se vylíhla z druhého zámotku další nestvůra. Při neustálé střelbě se Lara musela vyhýbat ohnivým koulím, které metala. Jakmile sebrala poslední předmět, objevila se další nestvůra za stavbou, ta házela na Laru nenápadné, ale nebezpečné malé kuličky a přitom se snažila schovávat za stavbu. I tu však nakonec zabila. Nyní vešla na kraj jediné chodby ve zdi, z pravé strany hned začaly létat červené šipky. Otočila se doprava, přeskočila díru s lávou na dně na protější hnědou zídku u stěny a po schodech za ní seběhla po točitých schodech do spodní tmavé chodby. V ní nejdříve zabila další nestvůru a vešla do místnosti vpravo. Tady viděla u levé stěny výklenky s nestvůrami a za schody vpravo pak průhlednou stěnu. Doběhla k ní a přehodila páku na stěně vlevo. Za stěnou začal pobíhat kentaur. Lara vystoupila po schodech nahoru a hned přehodila páku na sloupu vlevo nad schodištěm. Otočila se doprava a zabila první obživlou nestvůru hned na schodech. Potom přehodila další páku na bližším sloupu, směrem ke schodům. Otočila se doleva a zabila další nestvůru dole. Nyní přehodila na tom samém sloupu další páku, přeběhla podél průhledného okna k protějšímu sloupu, přehodila páku u okna, nakonec poslední na tom samém sloupu, otočila se doprava a zabila další nestvůru dole. Teď už mohla sebrat lékárničku, seběhnout po schodech, sebrat v pravém rohu náboje do brokovnice, další ve výklencích stejně jako náboje do pistolí Magnum. Vracela se chodbou a v pravé stěně našla otevřené dveře.Vběhla do chodbičky, pokračovala stále kupředu až do rohu místnosti, otočila se doleva a rychle zabila dvě čekající nestvůry. Na podlaze sousední části místnosti posbírala náboje do UZI samopalů, brokovnice a pistolí Magnum. Došla nad okraj přístupové chodbičky, otočila se doprava a ve výklenku našla náboje do brokovnice, a v dalším na druhé straně za rohem lékárničku. To už se mohla spustit do chodbičky, vrátit se do chodby, dát se doprava, vystoupat po schodišti a podél levé stěny (pozor na jámu s lávou) se vrátit do haly se stavbou uprostřed. Dala se doprava, vytáhla zbraně a vstoupila do nově odkryté chodby. Po rampě mezi lávou postupovala nahoru, zabila čekající nestvůru, na vrcholu se vytáhla na hnědou kostku a otočila se o 180 stupňů. Vyskočila, zachytila se podesty nad hlavou a vytáhla se na ni. Opět se otočila o 180 stupňů, opatrně přeskákala přes otvory s lávou na dně, až k protější stěně.

Vylezla na chodník u levé stěny, vytáhla zbraně a vystoupila na vrchol (pozor, aby na konci nesklouzla předčasně po šikmině), odkud zabila další nestvůru dole pod šikminou, která metala velké ohnivé koule. Nyní sklouzla po šikmině dolů, sebrala náboje do brokovnice, přeskočila doleva na schody, sebrala lékárničku a vyšplhala se na vrchol. Šla kupředu a jakmile to šlo, přeskočila opět na chodník k levé stěně, vrátila se na vrchol a těsně nad šikminou se zastavila. Otočila se šikmo doprava a přeskočila do chodby v pravé zdi. Běžela doleva, překonala létající červené šipky, vytáhla zbraně a opatrně postupovala k bazénkům vlevo a když se objevily dvě nestvůry, tak je zabila. Skočila do pravého zadního bazénku, potopila se a v mezerách prvních dvou sousedních sloupů zleva přehodila dvě potopené páky. Vyplavala se nadechnout, opět se potopila a podél stěny, vlevo od sloupů s pákami vplavala do otevřených dveří a v místnůstce posbírala lékárnu, náboje do pistolí Magnum a 2x do brokovnice [Sekret 2].

Vyplavala zpátky, vylezla na podlahu a vstoupila do malé kobky vlevo. Tady přehodila páku na kostce uprostřed, vylezla rychle na ni a zabila dvě nestvůry, které vyběhly ze dvou otevřených výklenků za kostkou. V těch pak posbírala vždy po dvou krabičkách nábojů do brokovnice. Pak našla odbočku doprava, kde vlevo u průhledné stěny přehodila páku na zdi, čímž otevřela dveře v místnosti s čtyřmi dalšími nestvůrami za oknem. Nyní našla v kobce další východ do vysoké šachty se schody u stěny a vodou na dně. Na stěnách vpravo i vlevo u vchodu si všimla dvou pák. Skočila do vody, při potápění do jeskyně na dně, (posbírala na schodech 2x náboje do brokovnice) kde přehodila páku na skále (otevřela si úplně nahoře, zlaté dveře - východ na volné prostranství v jeskyni s šikmou stavbou). Vynořila se, vylezla na podestu před vchodem a přehodila páku vlevo, tu blíž ke schodům (otevřela si úplně nahoře, sousední zlaté dveře - vchod do skal volného prostranství v jeskyni s šikmou stavbou). Pak přehodila páku vpravo, čímž vypustila čtyři nestvůry, které předtím viděla za průhlednou stěnou. Rychle přeskočila na schody, vyběhla na odpočívadlo (v místnosti by byla bez šancí), otočila se a vhodnou taktikou všechny čtyři pozabíjela (pozor - metají ohnivé koule). Pak se vrátila dolů a došla si na místo odkud je vypustila pro dvě lékárničky. Vrátila se ke kolmé šachtě a po schodech vystoupila až nahoru a vyšla na volné prostranství se stavbou a budovou. Zabočila hned do sousedních zlatých dveří, připravila si zbraně a zabila čekající nestvůru vlevo dole za rohem, která hned vrhala na Laru ohnivé koule (pozor na pád do vody). Pak přeskočila kupředu na šikminu pod protějšími zlatými dveřmi, sklouzla po ní dolů a spadla do vody na dně této vysoké jeskyně. Tady nejprve ze dna sebrala 2x náboje do pistolí Magnum a vynořila se před žlutou podestou, pod kterou byly pod hladinou dvě páky.

Nejprve přehodila tu vlevo, plavala doleva, zabočila do tunelu vpravo, kde za otevřenou mříží našla náboje do UZI samopalů a brokovnice a vrátila se zpátky nadechnout. Teď přehodila páku vpravo a plavala doprav, kde viděla otevřenou druhou mříž. Hned na kraji tunelu sebrala náboje do brokovnice, zabočila doleva, sebrala náboje do pistolí Magnum v prohlubni u levé stěny a vynořila se v další vysoké jeskyni. Vytáhla se na břeh, prošla opatrně trny doprava, vytáhla se na červený vysoký sloup vpravo, kde sebrala náboje do pistolí Magnum. Přes nižší sloup se vrátila do vody a znovu vylezla na břeh. Nyní podruhé prošla skrz trny do vzdálenějšího rohu vpravo za sloup. Kde sebrala lékárničku a pákou otevřela (na časově omezený limit) mříž v zatopeném tunelu.

Nyní se co nejrychleji (musela doplňovat energii) proběhla skrz trny skočila do vody a vpravo před sebou proplavala za mříž, kde sebrala náboje do pistolí Magnum, otočila se plavala za roh doprava a vynořila se v jeskyni se dvěma pákami. Vylezla na žlutou podestu, odsud dvakrát výš doleva, kde pákou na stěně otevřela další zlaté dveře v této šachtě nahoře. Do sousedního výklenku si došla pro náboje do brokovnice, vrátila se zpátky, vytáhla se opět výš, kde v tmavém koutě vlevo sebrala lékárnu. Otočila se doprava a s rozběhem (s pootočením ve vzduchu doleva) přeskočila do otevřených zlatých dveří. Tady se zastavila, dobře si rozměřila skok a s rozběhem přeskočila šikmo doleva na plošinku pod žlutý kvádr, na kterém viděla lékárničku. Vylezla si pro ni, slezla na plošinku, otočila se doleva a přešla na sousední podestu. Opět se otočila doleva a s rozběhem si doskočila pro náboje do pistolí Magnum na plošinku mezi dva žluté sloupy naproti. Přeskočila zpátky, vylezla na skálu vlevo, dobře si rozměřila skok a přeskočila šikmo doleva na bližší kamennou římsu nad propastí. Z té pak s rozběhem přeskočila na prostranství, vytáhla zbraně a zabila další nestvůru schovaného ve výklenku vlevo na konci.

Nejdříve sebrala náboje do brokovnice, pak si stoupla do výklenku nad náboje do pistolí Magnum čelem na prostranství a sebrala je. Ihned vytáhla zbraně a zabila další nestvůru, která ji hned začala ostřelovat. Nyní přeskočila na kamennou římsu vpravo, otočila se doprava a vylezla na kvádr mezi sloupy. Vydala se do protějšího tunelu (dva prstence žhavé lávy přeskočila) a na konci temné štoly sebrala 2x náboje do brokovnice. Udělala čelem vzad, vracela se zpátky a v pravé skále tmavého tunelu našla vyšší otvor, do kterého se vytáhla. Z konce krátké štoly přeskočila šikmo doprava na betonový blok, vytáhla zbraně a začala střílet do dvou přilétajících příšer. Když se přiblížili do nebezpečné vzdálenosti, přeskočila zpátky do štoly, odkud své dílo dokončila. Znovu přeskočila na betonový blok, sebrala na něm lékárnu a náboje do brokovnice. Podél skal vpravo pak s rozběhem přeskočila na sousední betonový blok, sebrala na něm náboje do pistolí Magnum a přeskočila zpět. Nyní si stoupla na zvýšený pomalovaný výstupek na pravém rohu bloku. Pod sebou měla zvláštní šikmou stavbu s otvory. Doplnila si život na 100%, dobře si rozměřila skok tak, aby dopadla do jediného tmavého otvoru ve spodní šikmé stavbě. Pokud by skočila po nohách, rozkřičela by se strachy, proto se rozběhla a skočila šipku po hlavě [rozběh+Kurzor nahoru+Alt+Shift] a pod dlouhém letu skrz několik pater stavby dopadla do vody v bazénku rozlehlé jeskyně s betonovými nástavbami okolo. Rychle vylezla na břeh, vytáhla zbraně a utkala se v souboji s kentaurem, který metal velké ohnivé koule. Když ho rozstřelila, našla malou chodbičku, ve které přehodila páku na pravé stěně u dveří, čímž ukončila úspěšně tento level.

4) The Hive ( Kills 41 - Pickups 57 - Secrets 1 )

Lara prošla otevřenými dveřmi a minula dva otvory po stranách s lávou na dně. U zavřených dveří vlevo sebrala náboje do pistolí Magnum, u pravých pak lékárničku. Před nehybnými nestvůrami ve výklencích po stranách sebrala náboje do UZI samopalů a jakmile vyšla na podlahu rozlehlého sálu, spadly od stropu dvě žhavé koule a odvalily se do lávy před výklenky po stranách. Celý strop tohoto sálu byl zaplněn stejnými koulemi. Na konci sálu viděla dvě páky, na konci mezi třemi sloupy. Stoupla si na nejbližší střední tmavou dlaždici, jednou skočila kupředu, ihned salto doleva a okamžitě salto doprava. Tak se vyhnula prvním uvolněným koulím. Pak skočila na další tmavou dlaždici před sebou, zůstala zde stát a koule ji minuly po stranách. Nyní couvla na bílou dlaždici za sebou. Skočila na další bílou dlaždici před sebou, ihned udělala salto doprava, kde zůstala stát. Když se koule převalily, saltem doleva se vrátila na bílou dlaždici, otočila se šikmo doleva a přes levý roh další bílé dlaždice přeběhla (bez zastavení) do výklenku k levé páce (vlevo od středového sloupu). Vrátila se na hnědou dlaždici na konci tohoto výklenku, skočila na další hnědou dlaždici před sebou a ihned saltem dozadu uskočila před další koulí. Nyní si stoupla na nejbližší bílou dlaždici před sebou, přeskočila na další bílou dlaždici před sebou, okamžitě udělala salto doleva a ihned salto zpátky doprava. Nyní již měla dostatečný prostor pro další činnost. Otočila se o 180-, vrátila se do výklenku k levé páce a přehodila ji. Ihned udělala čelem vzad, vytáhla zbraně a zevnitř výklenku, zlikvidovala nestvůru na opačné straně sálu. Těsně okolo zdi přeběhla do sousedního, levého výklenku, přehodila i tady páku, udělala čelem vzad a podstoupila (tvrdší) střelecký souboj s druhou nestvůrou. Nyní z výklenku vyběhla na první hnědou dlaždici před ním, otočila se doprava, doběhla na další nejbližší hnědou dlaždici, otočila se doleva a v přímém směru přeběhla přes sál. Pod schodištěm našla dvoje otevřené dveře. Vešla do těch vpravo, proskočila past ozubených železných čelistí a v chodbičce vpravo sebrala 2x náboje do pistolí Magnum.

Vrátila se okolo pasti do sálu, vešla do protějších dveří, proběhla červenými šipkami a proskočila druhou železnou pastí. Hned za ní sebrala ze země lékárničku, otočila se doprava a v tmavém koutě si stoupla na kraj dlaždice, přesně uprostřed, čelem k šikmině svažující se dolů. Nyní se odrazila, skočila na šikminu a následovala série pěti skoků [stále držet Alt] dokud Lara nezačala metat salta kupředu a zpátky přes lávu, se pak [přidržením [Alt+Kurzor doprava]] dostala na malou plošinku před sebou (pozná se to tak, že místo salt má snahu vyskočit pouze vzhůru), odkud již mohla pokračovat v podzemní misi. Připravila si zbraně a hned jak vyšla do prostoru před sebou, zabila nestvůru vlevo za rohem. Popošla doleva a za prvním sloupem opatrně vešla do úzkého průchodu (pozor - dole je láva) a jakmile z jámy před ní vylétla létající příšera, hned ji rozstřelila. Nyní se spustila na spodní tmavý sloup do této jámy, přeskočila z jeho okraje na nižší tmavý sloup u levé stěny (řevu další nestvůry si zatím nevšímala), z toho se pak spustila na další nižší sloup, ze kterého s rozběhem přeskočila k tmavému sloupu v pravém rohu, zachytila se ho a vytáhla se na něj pro lékárnu [Sekret 1].

Nyní se vrátila nahoru do prostoru, odkud se sem vydala. Od průchodu se dala doprava, sebrala u červené zdi lékárničku a přes šikminu vpravo vyskočila na plošinu nad ní (pozor na jámu nahoře). Proti sobě šikmo vpravo pak zabila další nestvůru. Sklouzla podél červené stěny dolů, sebrala zde lékárničku a šla doprava až k lávě. Vlevo viděla zavřené dveře nad hnědým kamenem a vpravo pak stejný kámen uprostřed lávy. Otočila se doprava a s rozběhem na něj přeskočila. To sice otevřelo druhé dveře dosud ukryté za sloupem vedle těch které viděla, ale Lara nejdříve si doskočila na dvě tmavé skalky pro náboje do UZI samopalů. Nejprve na nižší vlevo, pak na vyšší vpravo. Natočila se směrem k hnědému kamenu (další úspěch byl podmíněn rychlostí a přesností) a přeskočila na něj - pravé dveře se na určitý čas otevřely. Lara přeskočila na nižší tmavou skalku odsud pak s rozběhem přeskočila skokem zakončeným kotoulem [rozběh+Kurzor nahoru+Alt+Shift] na hnědý kámen před nimi a rychle proběhla dovnitř, kde se za dveřmi ihned zastavila. Na stěně před sebou viděla dva zelené zámotky a vlevo v rohu páku (ta otvírala sousední dveře vlevo, které by musela použít v případě, že by spadla do spodních prostor a pak celou akci opakovat). Lara si připravila zbraně, doplnila život na 100% a s rozběhem přeskočila na pravou část tmavé skalky u protější stěny, která se svažovala doprava. Od té se ihned po dopadu odrazila a dopadla na val, dělící tuto jeskyni na dvě části. To už se vylíhly ze zámotků dvě létající příšery, které ihned rozstřílela (pozor - nesměla spadnout do jámy s lávou na dně). Nyní si stoupa čelem k pozůstatkům zámotků, došla na pravý vrchol valu, otočila se doprava a přeskočila na šikmou skalku u levé skály. Od té se hned odrazila a přeskočila na světlou skalku za ní. Vytáhla se na červenou skálu v rohu, otočila se doprava a s rozběhem přeskočila na podobnou před vchodem do horní jeskyně. Před sebou viděla nahoře čekajícího kentaura. Vytáhla zbraně, po schodišti vystoupala nahoru a jakmile vstoupila na světlou zem jeskyně ke kentaurovi, podstoupila s ním střelecký souboj, při kterém salty doleva a doprava uhýbala jeho střelám. Doplnila si život na 100%, pověsila se do otvoru který dobila a seskočila do temné chodby. Na světlém kameni sebrala náboje do UZI samopalů, opatrně došla na okraj šikminy, otočila se k ní zády a pozadu po ní začala sjíždět dolů. Po několika šikminách se zachytila okraje té poslední, seskočila do vody, otočila se doleva a doplavala si na dno pro lékárničku. Nyní se vynořila na plošinku, kterou našla nad lékárničkou, vytáhla se na ní, pak na vyšší podestu, kde ihned zlikvidovala další nestvůru.

Sebrala náboje do pistolí Magnum a došla doleva až na kraj podesty k vodě. Ve velké, zčásti zatopené jeskyni viděla vlevo uprostřed skálu a proti sobě menší jeskyni se třemi dosud nehybnými nestvůrami. Další pak zahlédla na podestě v rohu vlevo od menší jeskyně. Těsně podél skal vpravo přeskočila na protější černou skálu k malé jeskyni, (to už nestvůry ožily), přešla na hnědou podestu vlevo, odkud je všechny tři zlikvidovala. Po okraji menší jeskyně přešla doleva, přeskočila na hnědý sloup vlevo za roh a zabila nestvůru běhající po podestě naproti dole v rohu jeskyně. Sebrala náboje do pistolí Magnum na sloupu, vrátila se do malé jeskyně, přelezla do její zadní části, kde našla patery náboje do UZI samopalů. V místě, kde dole končí šikmina se vytáhla na horní zeď, zabila nestvůru dole na okraji malé jeskyně a pak druhou dál vlevo za rohem. Z okraje malé jeskyně přeskočila na malý ostrůvek ve vodě, otočila se doleva a potopila se do rohu na dno pro lékárničku. Vrátila se zpátky na skalku a otočila se tak, aby měla skálu uprostřed po pravé ruce a přeskočila s rozběhem na protější podestu. Z té po světlé skalce spojující břeh se skálou přešla pod šikminu na ní a přeskočila ji na horní plošinku. Odsud přeskočila na skalku vlevo za roh (to už viděla v levém rohu jeskyně prostor s červenými sloupy a pákou) a vytáhla se delší skálu před sebou. Přeběhla na její opačný konec, natočila se šikmo doleva a vytáhla zbraně. S rozběhem přeskočila na malou plošinku dole u vody (už za letu střílela), odkud zabila další nestvůru běhající mezi červenými sloupy. Když se podívala před sebe do vody, všimla si lékárničky na dně, pro kterou si hned doplavala. Vrátila se na plošinku a přes hnědý blok vpravo se dostala do prostoru mezi sloupy. Tady nejdříve sebrala 2x náboje do UZI samopalů v protilehlých výklencích u levé stěny a došla před zlaté dveře. Pákou vlevo do nich si otevřela vnější dveře, pákou vpravo pak vnitřní dveře, připravila si zbraně a vešla do rozlehlé síně se čtyřmi sloupy uprostřed a průhlednou stěnou vpravo na konci, kde si všimla i zlatých dveří v postranních výklencích. Šla směrem k nejbližšímu sloupu a jakmile se dostala do prostoru za něj, svedla souboj se dvěma kentaury najednou (pozor na včasné doplňování života - současně se střelbou je třeba metat salta do stran). Když je zdolala, doplnila si munici z kostek mezi sloupy, do výklenku po stranách u průhledné stěny si doběhla pro lékárny a vrátila se ke sloupům s pákami. Nejdříve přehodila obě páky proti sobě, které byly blíž k průhlednému oknu (otevřely se dvoje dveře na vrcholu skály uprostřed ústřední jeskyně). Pak přehodila některou ze vzdálenějších pák od průhledné stěny, šla do výklenku k otevřeným dveřím a zabila nestvůru, která se objevila. Dovnitř sousední místnosti však zatím nevstupovala. Stejně postupovala po přehození druhé páky.

Nakonec levými dveřmi (pokud stála tak že viděla na průhlednou stěnu) vstoupila do nové místnosti a jakmile se přiblížila k bazénu, ze zámotku uprostřed se vylíhl kentaur, zatímco z levého létající příšera. Okamžitě před nimi utekla těmi samými dveřmi ven (doplnila si život) a opatrně ze dveří oba nepřátele zlikvidovala. Vstoupila znovu dovnitř, podél bazénu šla k poslednímu zámotku a létající příšeru co se vylíhla zabila taky. Vrátila se po břehu doprostřed bazénu a podívala se na dno pod podestu, po které pobíhal kentaur. Na zdi viděla dvě páky.

Potopila se k té vpravo, přehodila ji, otočila se doleva a ve výklencích za otevřenými dveřmi v levé stěně posbírala 4x náboje do UZI samopalů. Vyplavala se nadechnout, potopila se k levé páce, která po přehození otevřela dveře tentokrát v pravé stěně bazénu. Lara plavala k nim, hned na kraji sebrala náboje do brokovnice, další ve výklenku hned za dveřmi vlevo a vyplavala se nadechnout. Znovu se potopila a vplula do složitějších katakomb za těmito dveřmi. Zabočila doprava, hned znovu doprava, sebrala ve výklenku náboje do brokovnice a otočila se o 180-. Zabočila hned doprava, sebrala nábojnice do UZI samopalů, opět se otočila o 180 stupňů a doplavala si do protějšího výklenku pro další náboje do UZI samopalů. Naposledy se otočila o 180- a plavala doprava nadechnout se do bazénu. Naposledy vplula do katakomb, plavala rovně a když zahlédla vpravo páku, přehodila ji, aby si otevřela mříž vlevo dole, kterou pak vyplavala v ústřední jeskyni. Když se nadechla.

Potopila se na dno mezi sloupy skály uprostřed, kde našla dvě lékárničky a jedny náboje do UZI samopalů. Přes břeh a spojovací skalku se dostala na skálu, podruhé vyskočila přes šikminu na plošinku nad ní a přes sousední skalku vlevo za rohem pak na dlouhou skálu, odkud se poprvé vydala do prostor s červenými sloupy. Tentokrát však zabočila doprava, u červené zídky sebrala náboje do UZI samopalů, šla uličkou mezi červenými zdmi, vylezla přes dva výstupky a pokračovala až k otevřeným mřížím. Hned jak vešla do malé místnosti, zabila nestvůru, vešla do chodbičky a sebrala v ní 2x náboje do brokovnice. Minula první zavřené dveře, druhé se samy otevřely a Lara vešla do haly s výklenky po stranách, kde stálo osm dosud nechybných nestvůr. Nejdříve posbírala 3x náboje do brokovnice před výklenky a pak další 4x na podstavci mezi jámami s lávou na dně, uprostřed haly. Doplnila si život na 100% a opatrně, aby nespadla do jam s lávou slezla z podstavce, došla až na hnědý koberec před výklenky a okamžitě se co nejrychleji vrátila zpět na podstavec.

Tak oživila minimálně jednu nestvůru (někdy i více - to záleželo na Lařině pohybu) a odsud z bezpečí je likvidovala (někdy nestvůry utekly ven do chodby - to je přilákala tak, že pouze slezla z podstavce, někdy si "hrály na sochy", to zas poznala tak, že stály mimo výklenky). Když Lara zlikvidovala všech osm, vyšla ven, zabočila do otevřených dveří vpravo a průchodem v levé zdi široké chodby se dostala do rozlehlé místnosti se čtyřmi zelenými zámotky. Přeběhla k zavřeným zlatým dveřím na konci místnosti, otočila se o 180 stupňů a začala se přibližovat k nejbližšímu zámotku vpravo. Jakmile se z něho vylíhla létající příšera, zabila ji. Pak to samé udělala se sousedním zámotkem vlevo. Vrátila se k zavřeným dveřím, otočila se doleva a to samé udělala s nejbližším zámotkem vlevo i sousedním vpravo. Doběhla ke kostkám s pákami u otevřených dveří, přehodila páku vlevo, pak vpravo a právě otevřenými dveřmi přeběhla (při běhu vytáhla zbraně) do horní části sousední haly, s dalšími čtyřmi zámotky.

Jeden z nich byl prasklý a na Laru zaútočil kentaur. Osvědčeným způsobem ho okamžitě zlikvidovala. Když se podívala na zámotky pozorněji, zjistila, že "aktivní" je ten, u kterého se hýbou "spojovací žíly". Pokud postupovala dostatečně rychle, přistupovala vždy k tomu aktivnímu, ten praskl, i když byl ještě prázdný. Doběhla na konec této horní části haly (pozor na otvor na konci) a ze zvědavosti se dostala k průhledné stěně, skrz kterou zjistila, že na její opačné straně vlastně tento level začínala.

Seskočila na šikmou rampu pod sebou a sestoupila do spodní části haly s dalšími zámotky u stěn. Nejdříve si došla doleva za rampu pro 2x náboje do UZI samopalů a lékárnu. Potom postupovala opatrně, aby nespadla do jam s lávou na dně od jednoho zámotku k druhému. Ty vždy praskly a pokud se z jich (ne ze všech) vylíhla nestvůra, tak ji zabila. Když byly všechny zámotky prázdné, Lara přistoupila k páce na kostce pod rampou a přehodila ji, aby si otevřela zlaté dveře na konci haly.

Nečekala až skončí klip jejich otvírání (stisk [0] kamera), ihned se otočila doleva a podél červených sloupků uprostřed (využila i dva skoky), co nejrychleji proběhla zlatými dveřmi. Za nimi dopadla na zeleno-modrou šikmou rampu. Při sjíždění dolů postřehla, jak praskají další zámotky u stěn. Dopadla v předposlední jeskyni do vody a vynořila se. Když zjistila, že jediná cesta je zatopeným tunelem v pravé stěně, který vedl ke žlutému sloupu na konci, potopila se a plavala tedy k němu.

Na obrazovce naskočí statistika posledně absolvovaného levelu. Po stisku [Enter] nebo [Esc] pak závěrečné obrázky s titulky.

Súvisiace hry: Shadow of the Tomb Raider: The Grand Caiman
Shadow of the Tomb Raider: The Serpent's Heart
Shadow of the Tomb Raider: The Price of Survival
Shadow of the Tomb Raider: The Nightmare
Shadow of the Tomb Raider: The Pillar
Shadow of the Tomb Raider: The Forge
Shadow of The Tomb Raider
Rise of the Tomb Raider
Lara Croft GO
Lara Croft and the Temple of Osiris - Icy Death Pack
Lara Croft and the Temple of Osiris
Tomb Raider
Lara Croft and the Guardian of Light: All The Trappings
Lara Croft and the Guardian of Light
Tomb Raider: Underworld
Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider 7: Legend
Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness
Tomb Raider 2 for 1 Value Pack
Tomb Raider 5: Chronicles
Tomb Raider 3: The Lost Artifact
Tomb Raider 3: Director's Cut
Tomb Raider: The Times (exclusive levels)
Tomb Raider 4: The Last Revelation
Tomb Raider 2: The Golden Mask
Tomb Raider 2: Director's Cut
Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft
Tomb Raider: Gold
Tomb Raider: Director's Cut
Tomb Raider 2
Tomb Raider (1996)Diskusia Príspevkov: 1 Hodnotenie
642 hlasov

100
60
20

80
40
0
50
Zobraziť všetky Pridať príspevok| Návody | Autori |
© 99-2021 ABCgames.cz 
Facebook
 ABCgames.CZ | SK | E-shop hry |